Alóládé

Sísọ sítaÌtumọọ Alóládé

The wealthy one has arrived.Àwọn àlàyé mìíràn

See: Ọlọ́ládéÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-ní-ọlá-déÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone
ní - have
ọlá - wealth, success
dé - arrive


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERAL
IBADANÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ọlọ́ládéẸ tún wo