Alóko

Sísọ sítaÌtumọọ Alóko

He who has a farm.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-ní-okoÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone
ní - have
oko - farm


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo