Akínwòmójú

Sísọ sítaÌtumọọ Akínwòmójú

Valor stares at me in the face. [Verification needed]Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

akin-wò-mí-ní-ojúÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

akin - valor
wò - watch, stare
mí - me
ní - at
ojú - face, eyes


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo