Akínrìnwálé

Sísọ sítaÌtumọọ Akínrìnwálé

Valor walked (into the) home.Àwọn àlàyé mìíràn

Compare: Akínwálé or AkínrìndéÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

akin-rìn-wá-iléÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

akin - valor, bravery
rìn - walk
wá - into, to
ilé - house, home


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo