Akínloyè

Sísọ sítaÌtumọọ Akínloyè

Valour is the true honour. Being a hero is the highest title.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

akin-ni-oyèÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

akin - bravery, valour, heroism
ni - is
oyè - title, rank, honour, chieftancy


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo