Akínbilẹ̀jẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Akínbilẹ̀jẹ́

The hero doesn't destroy the land.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

akin-(ì)-ba-ilẹ̀-jẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

akin - valor, hero
- [negative marker]
bà...jẹ́ - spoil, mess up
ilẹ̀ - ground


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo