Aiyélẹ́rù

Sísọ sítaÌtumọọ Aiyélẹ́rù

(Same as Ayélẹrù) The world has frights. The world is a scary place.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

aiyé-ní-ẹ̀rùÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

aiyé - earth, world, life
ni - is
ẹ̀rù - fear, scare


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Aiyélẹ́rùẸ tún wo