Adùnbárìn

Sísọ sítaÌtumọọ Adùnbárìn

One sweet to walk with.Àwọn àlàyé mìíràn

One with a good and pleasant attitude.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-dùn-bá-rìnÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - someone
dùn - sweet
bá - together with
rìn - walk


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo