Adérìnlọ́lá

PronunciationMeaning of Adérìnlọ́lá

The crown walks to have wealth.Extended MeaningMorphology

adé-rìn-ní-ọ́láGloss

adé - crown
rìn - walk
ní - have
ọlá - wealth


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Adérìnọ́la, Adérìnkọlá, Adérìnbọ́lá and Adérìnsọ́láSee also