Adéjùmọ̀kẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Adéjùmọ̀kẹ́

The crown works together to pet this one.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-jùmọ̀-kẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown, royalty
jùmọ̀ - together
kẹ́ - cherish, pet, care for


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀

Dr. Adéjùmọ̀kẹ́ Ọ̀súntógùnIbi tí a ti lè kà síi

https://www.doximity.com › States › District of Columbia › WashingtonIrúurú

Adéjùmọ̀, Déjùmọ̀, Jùmọ̀kẹ́Ẹ tún wo