Adémósù

Sísọ sítaÌtumọọ Adémósù

The crown picks up the camwood (ointment) to rub on this child.Àwọn àlàyé mìíràn

See also: Odùmósù, Olúmósù, ỌṣìnmósùÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

adé-mú-osù(n)Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

adé - crown, royalty
mú - pick, take
osùn - camwood ointment


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
ABEOKUTAÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo