Abèrèọlá

PronunciationMeaning of Abèrèọlá

HOMOGRAPH Abèrèọlá: We asked for nobility. Abẹ́rẹ́ọlá: The needle of wealth.Extended MeaningMorphology

a-bèèrè-ọlá, abẹ́rẹ́-ọláGloss

a - we
bèèrè - ask for, request for
ọlá - nobility, wealth
-
abẹ́rẹ - pin, needle
ọlá - wealth, nobility


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also