Abíóyè

Sísọ sítaÌtumọọ Abíóyè

Born with the chieftaincy.Àwọn àlàyé mìíràn

in Ọ̀yọ́, this will usually be a name for a child (male or female) born to a sitting Aláàfin. In other Yoruba towns, a chuld born maybe after a chieftaincy has been conferred on a parent gets this name. Generally reserved for royal familiesÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

a-bí-(sí)-oyèÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - we, one who
bí - give birth to
(sí) - into
oyè - honour, respect, chieftaincy


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IBADANÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

AbísóyèẸ tún wo