Àtàndá

Sísọ sítaÌtumọọ Àtàndá

One created to shine brightness.Àwọn àlàyé mìíràn

A cognomen, oríkì.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

à-tàn-dáÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

- one who (is)
tàn - put on, brightened
dá - create


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo