Àkànbí

Sísọ sítaÌtumọọ Àkànbí

One consciously, deliberately, born.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

à-kàn-bíÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

a - one who
kàn - deliberately
bí - give birth to


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo