Àjọkẹ́

Sísọ sítaÌtumọọ Àjọkẹ́

Jointly cherished, jointly beloved.Àwọn àlàyé mìíràn

Àjọkẹ́ is a cognomen usually given to female children.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

à-jọ-kẹ́Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

- one who
jọ - together
kẹ́ - pet, care for, take care of, cherish


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo