ÀdúràdùnMeaning of Àdúràdùn

Prayer is sweet.Extended MeaningMorphology

àdúrà-dùnGloss

àdúrà - prayers
dùn - sweet


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also