Ọyáwọyè

Sísọ sítaÌtumọọ Ọyáwọyè

The goddess Ọya has entered honour.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọya-wọ-oyèÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọya - the goddess Ọya
wọ̀ - enter
oyè - title, honour, chieftaincy


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo