Ọráfidíyà

Sísọ sítaÌtumọọ Ọráfidíyà

The Ọrà used this to pay recompense.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọrà-fi-díyàÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọrà - the Ọrà deity
fi - used this
díyà - pay recompense


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
EKITIÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo