Ọrọ̀olúwa

Sísọ sítaÌtumọọ Ọrọ̀olúwa

The wealth of God.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọrọ̀-olúwaÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọrọ̀ - wealth
olúwa - lord, God


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
ONDOÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo