Ọpẹ́mipọ̀

Sísọ sítaÌtumọọ Ọpẹ́mipọ̀

My thankfulness is plenty.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọpẹ́-mi-pọ̀Ìtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọpẹ́ - thanksgiving
mi - me
pọ̀ - plenty, abundance


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo