Ọnàyalé

Sísọ sítaÌtumọọ Ọnàyalé

(The descendant of) the ornamental worker detoured into (my) home.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọnà-ya-iléÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọnà - ornament, artistry
yà - detour to
ilé - house, home


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo