Ọmọlọ́jà

Sísọ sítaÌtumọọ Ọmọlọ́jà

The child of the market woman.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọmọ-ọlọ́jàÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọmọ - child
ọlọ́jà - the market person (woman)


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo