Ọmọ́kẹ́mi

Sísọ sítaÌtumọọ Ọmọ́kẹ́mi

The child befits/cherishes me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọmọ-kẹ́-miÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọmọ - child
kẹ́ - cherish, befit
mi - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo