Ọlatódẹ̀ra

Sísọ sítaÌtumọọ Ọlatódẹ̀ra

A luxury that puts one at rest.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọlá-tó-dẹ-araÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọlá - wealth, luxury, nobility
tó - that
dẹ̀ - relaxes
ara - body


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo