Ọlábímtán

Sísọ sítaÌtumọọ Ọlábímtán

1. Wealth gave birth to me whole. 2. Wealth recently gave birth to me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọlá-bí-m(i)-tánÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọlá - wealth, prominence
bí - give birth to
mi - me
tán - completely, finish


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IBADANÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

ỌlábíntánẸ tún wo