Ọlábùsóyè

Sísọ sítaÌtumọọ Ọlábùsóyè

Wealth/success added into honour/chieftaincy.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọlá-bù-sí-oyèÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọlá - wealth
bù sí - add to
oyè - honour, chieftaincy


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

BùsóyèẸ tún wo