Ọlọ́láfẹlá

Sísọ sítaÌtumọọ Ọlọ́láfẹlá

The wealthy luxuriates.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọlọ́lá-fẹ-ọláÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọlọ́lá - the wealthy person
fẹlá - luxuriates, struts in their wealth


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
AKUREÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

FẹláẸ tún wo