Ọdẹ́wùmí

Sísọ sítaÌtumọọ Ọdẹ́wùmí

Hunting attracts me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ọdẹ-wù-míÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ọdẹ - hunter
wù - to desire
mí - me
-
-


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OTHERSÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ọdẹ́wùnmí, Wùmí, WùnmíẸ tún wo