Ẹfúnbọ́ládé

Sísọ sítaÌtumọọ Ẹfúnbọ́ládé

The child of an O̩bàtálá adherent came with wealth.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ẹfun-bá-ọlá-déÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ẹfun - purity (representing Ọbàtálá religion)
bá - together with
ọlá - wealth, success
dé - arrive


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo