Ẹ̀míolúwa

Sísọ sítaÌtumọọ Ẹ̀míolúwa

God's spirit/breath.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ẹ̀mí-olúwaÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ẹ̀mí - breath, spirit
olúwa - lord, God


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

Ẹ̀míolú.Ẹ tún wo