Ẹgbẹ́laní

Sísọ sítaÌtumọọ Ẹgbẹ́laní

Companionship/teamwork is what we have.Àwọn àlàyé mìíràn

See also: Omilaní, AdélaníÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ẹgbẹ́-ni-a-níÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ẹgbẹ́ - company, team
ni - is
a - we
ní - have, own


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
OGUN
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

LaníẸ tún wo