Name Entry

Ẹfúntàjò



Meaning of Ẹfúntàjò

The Ẹfun child returned from a trip.



Extended Meaning

See also: Ẹfúntàjòdé. This was the name of the central heroine in the play Àròpin n T'Ènìyàn by Hubert Ògúndé.



Morphology

ẹfun-ti-àjò-dé



Gloss

ẹfun - purity (as related to Ọ̀ṣun or Ọbàtálá)
ti - from
àjò - journey, trip
dé - arrive, return


Geolocation

Common in:
GENERAL



Famous Persons



Media Links



Variants

Ẹfúntàjòdé



See also