Ẹfúnbùnmi

Sísọ sítaÌtumọọ Ẹfúnbùnmi

O̩bàtálá gave her to me.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ẹfun-bùn-miÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ẹfun - purity (representing Ọbàtálá)
bùn - give, grant, gift
mi - me


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurú

BùnmiẸ tún wo