Ṣogelọ́lá

Sísọ sítaÌtumọọ Ṣogelọ́lá

Make wealth for beauty.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ṣe-oge-ní-ọláÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ṣe...lọ́lá - make wealthy
oge - beauty, fashion


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
GENERALÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo