Òhú

Sísọ sítaÌtumọọ Òhú

A child born with a vestigial sixth finger.Àwọn àlàyé mìíràn

This is an orúkọ àmútọ̀runwá (literally 'brought with him/her from heaven'), a name pre-determined due to the unique nature of their birth.Ìtúpalẹ̀ Mọ́fímù

òhúÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

-


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
ABEOKUTAÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo