Ìbejì

Sísọ sítaÌtumọọ Ìbejì

Twins.Àwọn àlàyé mìírànÌtúpalẹ̀ Mọ́fímù

ìbí-èjìÌtumọ̀ ẹyọ-ẹyọ

ìbí - birth
èjì - two


Agbègbè

Ó pọ̀ ní:
IJEBUÀwọn Ènìyàn Gbajúọ̀Ibi tí a ti lè kà síiIrúurúẸ tún wo